Zespół
Kamil Raczyński, Joanna Ciepielewska
Kamil Raczyński

Zawodowo i prywatnie od wielu lat zajmuje się działaniem na rzecz innych. Jako trener, animator, twórca i realizator projektów, przez lata nauczyłem się, że nawet najmniejsze aktywności, mogą powodować duże zmiany. Od przyjazdu do Lublina, staram się działać na rzecz miejsca, w którym mieszkam. Początkowo jako Koordynator Lubelskiej Grupy Amnesty International, obecnie jako Pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie zajmuje się współpraca ze szkołami i wolontariatem. Wiedzę zdobywałem min. na studiach podyplomowych z Prawa Humanitarnego na UW, pracując w Agendzie ONZ ds. Rozwoju , czy współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Każdy zrealizowany projekt motywuje mnie do kolejnych działań. Tak chyba narodził się pomysł naszej Fundacji. Wnoszę do tej organizacji wiedzę z obszaru realizacji projektów, praw człowieka, prawa humanitarnego oraz kilkuletnie doświadczenie związane z pracą i działaniem we współpracy z NGO. Wierzę, że ta pasja przełoży się na konkretne działania. Tu i Tam.

Joanna Ciepielewska

Razem z Kamilem pracuje nad tym, by nasze pomysły, przekształcały się w konkretne działania. Od ponad 10 lat zawodowo spełniam się jako trenerka i coacherka. Wiedzę zdobywałam kolejno w Szkole Trenerów Biznesu Akademii Set, na Studiach Podyplomowych z Coachingu, oraz niezliczonej ilości szkoleń i warsztatów. Potem były setki godzin doświadczenia, zarówno w obecnej firmie (TUiR WARTA S.A.) jak i w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Bliski jest mi rozwój, współpraca, działanie na rzecz innych i naszego otoczenia. Przez kilka ostatnich lat, wspólnie z Kamilem realizowaliśmy projekty i działania, aż zakiełkowała myśl, żeby zacząć to robić po swojemu. Według naszych wizji i pomysłów. Bardzo się cieszę, że ta myśl nabrała kształtu i działamy -Tu i Tam  . Moją prywatną pasją i niewyczerpanym źródłem radości jest las.