projekty

Projekt skierowany do liderów/ek młodzieżowych z terenu Lublina i okolic oraz nauczycieli/ek ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Działania projektu opierają się na stworzeniu aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną w szkołach średnich, warsztatach dotyczących działań społecznych i obywatelskich dla uczniów oraz cyklu szkoleń liderskich oraz coachingu dla młodzieży. Liderzy/ki młodzieżowi będą mieli za zadanie zaprojektowanie i organizację własnego mini projektu społecznego z wykorzystaniem zdobytych w trakcie szkoleń wiadomości i umiejętności.

Działania projektu opierają się na 4 filarach:

#APLIKACJA_MOBILNA

Stworzenie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja będzie narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami.

#EDUKACJA

Cykl 96 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: analogowy, społeczny, aktywistyczny 4.0. Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.

#AKTYWIZM

Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Działania społeczne i obywatelskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce.

#TRADYCJA_VS_NOWOCZESNOŚĆ

Wykorzystanie internetowych narzędzi aktywistycznych i aplikacji multimedialnych do działań społecznych. Media społecznościowe w służbie działalności społecznej i obywatelskiej. Dziennikarstwo obywatelskie. Narzędzia ICT w pracy społecznej.

Celem projektu jest: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy 144 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektu lokalnego w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020.

Przeczytaj regulamin projektu
Regulamin_projektu_AKCJA_4.0.pdf

Działania zostały podzielone na dwa bloki: Szkoły oraz Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych

Szkoły

- Stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną i obywatelską na terenie szkół średnich. Na etapie rekrutacji zostanie wytypowanych 12 szkół w których zostanie przeprowadzony pilotaż aplikacji mobilnej.
- Webinarium dla nauczycieli/ek na temat przygotowania do pilotażu, omówieniu zasad współpracy, przedstawieniu harmonogramu i regulaminu, analizie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej
- Warsztaty dla uczniów/ennic pn. „Działalność społeczna i obywatelska” – 8h dla każdej ze szkół.
Program: działalność społeczna - co to jest?, wolontariat, prawa i obowiązki wolontariusza,
jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym, empatia, tolerancja i akceptacja, metody pracy wolontariackiej, proces zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie, refleksja nad własną pracą

Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych

Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych w Lublinie oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych),razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie online. Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online.  Będziemy elastycznie reagować na zmieniająca się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania 3 godzinne.

Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu. Program szkolenia poniżej.

Szkolenie – blok analogowy (32 godziny lekcyjne):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Praca i współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Szkolenie – blok e-społeczny (32 godziny lekcyjne)
-
Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Partycypacja społeczna
- Formy i narzędzia aktywizmu  
- Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego

Szkolenie – blok 4.0 (32 godziny lekcyjne)
- Internetowe narzędzia aktywistyczne
- Dziennikarstwo obywatelskie
- Media społecznościowe
- Bezpieczeństwo w sieci
- Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej


Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego
projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Coaching
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką. Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, badanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.Pobierz regulamin projektu
Regulamin_projektu_AKCJA_4.0.pdf


Działania projektu opierają się na 4 filarach:

#APLIKACJA_MOBILNA
Stworzenie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja będzie narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami.

#EDUKACJA
Cykl 96 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: analogowy, społeczny, aktywistyczny 4.0. Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.

#AKTYWIZM
Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Działania społeczne i obywatelskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce.

#TRADYCJA_VS_NOWOCZESNOŚĆ
Wykorzystanie internetowych narzędzi aktywistycznych i aplikacji multimedialnych do działań społecznych. Media społecznościowe w służbie działalności społecznej i obywatelskiej. Dziennikarstwo obywatelskie. Narzędzia ICT w pracy społecznej.

Celem projektu jest: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy 144 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektu lokalnego w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020.

Działania zostały podzielone na dwa bloki: Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych oraz Szkoły

1. Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych
Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie webinariów.
Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online. Będziemy elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe).
Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu.

Program:
Szkolenie – blok analogowy (32 godziny lekcyjne):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Praca i współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Szkolenie – blok e-społeczny (32 godziny lekcyjne)
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Partycypacja społeczna
- Formy i narzędzia aktywizmu
- Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego

Szkolenie – blok 4.0 (32 godziny lekcyjne)
- Internetowe narzędzia aktywistyczne
- Dziennikarstwo obywatelskie
- Media społecznościowe
- Bezpieczeństwo w sieci
- Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Coaching
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.
Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, badanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.
2. Szkoły
- Stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną i obywatelską na terenie szkół średnich. Na etapie rekrutacji zostanie wytypowanych 12 szkół w których zostanie przeprowadzony pilotaż aplikacji mobilnej.
- Webinarium dla nauczycieli/ek na temat przygotowania do pilotażu, omówieniu zasad współpracy, przedstawieniu harmonogramu i regulaminu, analizie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej - Warsztaty dla uczniów/ennic pn. „Działalność społeczna i obywatelska” – 8h dla każdej ze szkół.
Program: działalność społeczna - co to jest?, wolontariat, prawa i obowiązki wolontariusza, jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym, empatia, tolerancja i akceptacja, metody pracy wolontariackiej, proces zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie, refleksja nad własną pracą
Do udziału w projekcie zapraszamy:
- 12 nauczycieli reprezentujących 12 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego
Kryteria rekrutacji: zatrudnienie w szkole ponadpodstawowej, zaangażowanie w działania społeczne i obywatelskie na terenie szkoły, chęć przystąpienia do pilotażu i wprowadzenia Aplikacji Mobilnej oraz organizacji bezpłatnych warsztatów społecznych i obywatelskich dla uczniów/ennic szkoły , zgoda dyrekcji, szkoła wiejska + 2 pkt, szkoła w małej miejscowości (poniżej 25 tys. mieszk.+ 1 pkt)
Rekrutacja dla szkół rozpocznie się w czerwcu 2020

- 12 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 30 lat z terenu gminy Lublin
Kryteria rekrutacji: wiek, działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie), wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie, w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do projektu. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.
 

Regulamin projektu:
Regulamin_projektu_AKCJA_4.0.pdf

Do udziału w projekcie zapraszamy:


- 12 nauczycieli reprezentujących 12 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego
Kryteria rekrutacji: zatrudnienie w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa lubelskiego, zaangażowanie w działania społeczne i obywatelskie na terenie szkoły, chęć przystąpienia do pilotażu i wprowadzenia Aplikacji Mobilnej oraz organizacji bezpłatnych warsztatów społecznych i obywatelskich dla uczniów/ennic szkoły , zgoda dyrekcji, szkoła wiejska + 2 pkt, szkoła w małej miejscowości (poniżej 25 tys. mieszk.+ 1 pkt)

Rekrutacja rozpocznie się czerwcu 2020

- 12 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 30 lat z terenu gminy Lublin
Kryteria rekrutacji: zamieszkiwanie lub zameldowanie na terenie Lublina (teren gminy Lublin), wiek 16-30 lat, działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie), wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie, w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do projektu. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.

Stworzone w serwisie interankiety

Rekrutacja dla szkół rozpocznie się w czerwcu 2020

- 12 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 30 lat z terenu gminy Lublin
Kryteria rekrutacji: wiek, działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie), wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie, w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do projektu. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.
Stworzone w serwisie interankiety

Kamil Raczyński – Zawodowo i prywatnie od wielu lat zajmuje się działaniem na rzecz innych. Jako trener, animator, twórca i realizator projektów, przez lata nauczyłem się, że nawet najmniejsze aktywności, mogą powodować duże zmiany. Od przyjazdu do Lublina, staram się działać na rzecz miejsca, w którym mieszkam. Początkowo jako Koordynator Lubelskiej Grupy Amnesty International, obecnie jako Pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie zajmuje się współpraca ze szkołami i wolontariatem. Wiedzę zdobywałem min. na studiach podyplomowych z Prawa Humanitarnego na UW, pracując w Agendzie ONZ ds. Rozwoju , czy współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Każdy zrealizowany projekt motywuje mnie do kolejnych działań. Tak chyba narodził się pomysł naszej Fundacji. Wnoszę do tej organizacji wiedzę z obszaru realizacji projektów, praw człowieka, prawa humanitarnego oraz kilkuletnie doświadczenie związane z pracą i działaniem we współpracy z NGO. Wierzę, że ta pasja przełoży się na konkretne działania. Tu i Tam.

Joanna Ciepielewska – razem z Kamilem pracuje nad tym, by nasze pomysły, przekształcały się w konkretne działania. Od ponad 10 lat zawodowo spełniam się jako trenerka i coacherka. Wiedzę zdobywałam kolejno w Szkole Trenerów Biznesu Akademii Set, na Studiach Podyplomowych z Coachingu, oraz niezliczonej ilości szkoleń i warsztatów. Potem były setki godzin doświadczenia, zarówno w obecnej firmie (TUiR WARTA S.A.) jak i w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Bliski jest mi rozwój, współpraca, działanie na rzecz innych i naszego otoczenia. Przez kilka ostatnich lat, wspólnie z Kamilem realizowaliśmy projekty i działania, aż zakiełkowała myśl, żeby zacząć to robić po swojemu. Według naszych wizji i pomysłów. Bardzo się cieszę, że ta myśl nabrała kształtu i działamy -Tu i Tam. Moją prywatną pasją i niewyczerpanym źródłem radości jest las.