Działanie w CHMURZE

Projekt „Działanie w CHMURZE” jest długofalowym i interdyscyplinarnym działaniem. Aktywności podejmowane w ramach projektu dotyczą szeroko rozumianego wsparcia działalności społecznej i obywatelskiej młodzieży.
Projekt trwa od 01.09.2021 do 30.09.2023.

Do kogo skierowany jest projekt?
1.       Szkoły ponadpodstawowe – 20 szkół
2.       Młodzież – 24 liderów/ek młodzieżowych

Działania zostały podzielone na II tury.
Szkoły ponadpodstawowe :
I tura - wrzesień 2021 - czerwiec 2022 (10 szkół)
II tura - styczeń 2023 - czerwiec 2023 (10 szkół)
Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych:
I tura - listopad 2022 - marzec 2023 (12 osób)
II tura - czerwiec 2023 - wrzesień 2023
(12 osób)

Przeczytaj regulamin projektu:
Regulamin projektu

#EDUKACJA
Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. W każdej szkole przeprowadzimy warsztaty w ramach dwóch bloków tematycznych. Z każdego bloku tematycznego zorganizowane zostaną 4 warsztaty.

Blok I - Działalność społeczna i obywatelska - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne
Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Warsztat kładzie szczególny nacisk na działania społeczne i obywatelskie w okresie pandemii. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również obowiązki i odpowiedzialność związana z w/w działalnością. Rozwija twórcze i nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

Blok II - Hejt w internecie - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne
Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędzia reagowania na hejt w internecie.

#MŁODZIEŻ
Cykl 104 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: obywatelski, aktywistyczny i dotyczący pracy metodą projektową. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.
Blok obywatelski (32 godziny):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Blok aktywistyczny (40 godzin)
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu

Praca metodą projektową (32 godziny)
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu
- Metoda projektu

Indywidualny coaching (5 godzin)
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.
Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.

#DZIAŁANIE
Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. Działania społeczne i obywatelskie online oraz offline. Aktywności będące odpowiedzią na aktualną sytuacje społeczną oraz dostosowane do aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Liderzy/ki na organizację własnych projektów otrzymają fundusze w wysokości 1000,00 zł na grupę.

#APLIKACJA_MOBILNA
Rozwój aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja jest narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami. Aplikacja mobilna będzie dostosowana do pracy zdalnej oraz warunków pandemii /postpandemii.

Celem projektu jest: Zmniejszenie wpływu pandemii koronawirusa na działalność społeczną i obywatelską grupy 444 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwój aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do działań na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektów lokalnych w okresie 01.09.2021 - 30.09.2023.