Open Youth

Spotkajmy się! Let's meet! Давай зустрінемось!

[EN🇬🇧/UA🇺🇦]⬇️

[PL🇵🇱]
Jesteś otwarty/a na nowe? Brakuje Ci ciekawych rozmów? Chcesz poznać nowe osoby i kultury? Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i historiami z życia?
Rejestracja dla osób pełnoletnich: https://forms.gle/FqucKVVSwJ7yBK2y7
Rejestracja dla osób niepełnoletnich: https://forms.gle/akDNRwnAZFpYatDp9
Zapraszamy na integrację, podczas której możecie wziąć udział w grach i zabawach, a także w speed-friendingu. O czym porozmawiamy? Po prostu o Lublinie, o międzynarodowości i o aktywności społecznej. Tematy są tak szerokie, że na pewno coś znajdziecie dla siebie! Czeka na Was dawka inspiracji i dobrej energii.
⏰️Kiedy się widzimy? 29.03.2023r. o 18.00
📌Gdzie? Baobab, przy ul. Krakowskie Przedmieście 39B Lublin
🙋‍♂️Dla kogo? Dla osób w wieku 16 - 26 lat (mile widziane są osoby "młode duchem")
🫂Co zapewniamy? Dobre towarzystwo, pozytywną energię, inspirację do działania, a także przekąski.
👩‍🦽A jak z dostępnością? Jesteśmy dostępne dla osób na wózkach i niewidomych.
🗣Mówisz w innym języku niż polski? Zapewniamy obecność osób, które mówią także po angielsku i ukraińsku.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Działanie w Chmurze" - Szkolenie dla liderów i liderek młodzieżowych realizowane przez Fundację Tu i Tam. Wynikiem cyklu szkoleń jest wydarzenie pt. "Open Youth". Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wydarzenie jest realizowane w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Jesteśmy grupą młodzieżowych liderek, które chcą działać.

[EN🇬🇧]
Spotkajmy się! Let's meet! Давай зустрінемось!
Registration for adults: https://forms.gle/TTFptH49wbs3zD4q6
Registration for minors: https://forms.gle/vvaV6uktUtYM6H1w5
Are you open to something new? Do you miss interesting conversations? Want to meet new people and cultures? Want to share your experiences and life stories?
We invite you to integration, during which you can take part in games and activities, as well as in speed-friending.
What will we talk about? Simply about Lublin, internationality and social activity. The topics are so wide that you will surely find something for yourself! A dose of inspiration and good energy is waiting for you.
⏰️When do we meet? 29.03.2023r. at 18.00
📌Where? Baobab, ul. Krakowskie Przedmieście 39B Lublin
🙋‍♂️For who? For people aged 16-26 (we also invite people „young in spirit”)
🫂What do we assure? Good company, positive energy, inspiration to act, as well as snacks.
👩‍🦽How about availability? We are accessible to wheelchair users and people with visual impairments.
🗣Do you speak a language other than Polish? We ensure the presence of people who also speak English and Ukrainian.
The event is organized as part of the Project "Działania w Chmurze" - training for youth leaders carried out by the Tu i Tam Foundation. The result of the training cycle is an event entitled "Open Youth". Financed by the National Institute of Freedom, Center for Civil Society Development, as part of the Governmental Program NOWEFIO Civic Initiatives Fund for 2021-2030. The event is part of the celebrations of the European Youth Capital 2023. We are a group of youth leaders who want to act.

[UA🇺🇦]
Зустріньмося! Spotkajmy się! Let's meet!
Реєстрація для повнолітніх:
https://forms.gle/8NfLW8uYPt8Lq1Nj7
Реєстрація для неповнолітніх:
https://forms.gle/M1GwAQvkVTA97qns8
Ти відкритий/-та на щось нове? Тобі не вистачає цікавих розмов?
Хочеш пізнати нових людей та культури? Хочеш поділитися своїм досвідом і історіями з життя?
Запрошуємо на інтеграцію, під час якої Ви можете взяти участь у грах та забавах, а також у speed-friending'гу.
Про що поговоримо? Просто про Люблін, різні національності та культури, а також про громадську активність. Тем безліч і всі вони дуже широкі, тому обов'язково знайдете щось для себе! На Вас чекає порція натхнення та позитивної енергії.
⏰️Коли зустрічаємось? 29.03.2023r. o 18.00
📌Де? Baobab, przy ul. Krakowskie Przedmieście 39B Lublin
🙋‍♂️Для кого? Для осіб віком 16 - 26 років (будемо раді також тим, хто "молодий душею")
🫂Що ми пропонуємо? Чудове товариство, позитивну енергію, натхнення до дій, а також смачні ласощі.
👩‍🦽А як щодо доступності? Ми відкриті для незрячих та осіб на візках.
🗣Не розмовляєш польською? Ми подбали про це, на заході будуть присутні особи, які спілкуються українською та англійською мовами.
Захід організований в рамках проєкту "Działanie w Chmurze" - тренінг молодих лідерів та лідерок зреалізований завдяки Fundacja Tu i Tam. Результатом циклу тренінгів є захід "Open Youth". Фінансується з коштів Національного Інституту Свобод Центром розвитку громадянського суспільства в рамках урядової програми "Фонд громадських ініціатив NOWEFIO" на 2021-2030р. Захід організований в рамах святкування Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Ми - група молодих лідерів, які хочуть діяти.