Szkolenie dla liderów/ek młodzieżowych

Zapisz się na cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych

Do udziału w projekcie zapraszamy 12 osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby, rozwinąć się i wspólnie działać.

Kiedy?

Grudzień 2022 – marzec 2023


Dla kogo?

Osoby w wieku 16-26 lat.

Działające lub chcące działać społecznie, wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki, studenci/studentki, uczniowie/uczennice.

Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do projektu wyłącznie za pisemna zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Co oferujemy?

Projekt zakłada 104 godziny lekcyjne szkoleń, podzielonych na 3 bloki. Celem projektu jest wyposażenie 12 osób w wiedzę i narzędzia potrzebne do tego by pełnić rolę lidera/liderki w swoim środowisku (szkole, organizacji, grupie wolontariuszy). Dodatkowo każda osoba weźmie udział w 5 sesjach coachingu.

Do prowadzenia szkoleń zaprosiliśmy doświadczonych trenerów i trenerki, osoby współpracujące/działające w organizacjach pozarządowych.

Program szkoleń:

Blok obywatelski (32 godziny):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Team building
- Kreatywność
- Asertywność

Blok aktywistyczny (40 godzin)

- Wolontariat – jak zacząć?
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Jak utrzymać motywację  i zadbać o swój dobrostan

Praca metodą projektową (32 godziny)
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Warsztaty będą odbywały się w weekendy (8h x 45minut x 2 dni). Coaching będzie umawiany w dogodnym dla uczestników/uczestniczek terminie.

Zapewniamy obiad oraz poczęstunek w trakcieszkolenia.

Harmonogram:

3-4 grudnia, godz. 09:00 - 15:00

17-18 grudnia, godz. 09:00 - 15:00

14-15 stycznia, godz. 09:00 - 15:00

28-29 stycznia, godz. 09:00 - 15:00

11 lutego, godz. 09:00 - 15:00

4-5 marca, godz. 09:00 - 15:00

18-19 marca, godz. 09:00 - 15:00

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w harmonogramie. Zajęcia będą odbywały się w centrum Lublina.


REKRUTACJA TRWA DO 27.11.2022

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY